Truy cập nội dung luôn

1. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại:  080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298
Fax: 024.38234453
Địa chỉ website: http://www.mpi.gov.vn

2. BỘ QUỐC PHÒNG
Địa chỉ: Số 7 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 069 534223 - 069 532090
Fax: 069 532090
Địa chỉ website: http://www.mod.gov.vn/

3. BỘ CÔNG AN
Địa chỉ: Số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 38226602 - 069 42545
Fax: 069 41038 - 04 39420223
Địa chỉ website: http://mps.gov.vn

4. BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: Số 60 Trần Phú, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 62739321
Fax: (84.4) 62739359
Email: botuphap@moj.gov.vn
Địa chỉ website: http://www.moj.gov.vn

5. BỘ NGOẠI GIAO
Địa chỉ: Số 01 Tôn Thất Đàm, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04 37992000
Fax: 04 37992682
Email: ttll.mfa@mofa.gov.vn
Địa chỉ website: http://www.mofa.gov.vn

6. BỘ TÀI CHÍNH
Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 22202828
Fax: 04 22208010 - 04 22208020 - 04 22208021
Email: support@mof.gov.vn
Địa chỉ website: http://www.mof.gov.vn

7. BỘ CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: Số 54, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 22202101 - 04 22202568
Fax: 04 22202525 - 04 38264696
Email: 
Địa chỉ website: http://www.moit.gov.vn

8. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Địa chỉ: Số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 38269557 - 04 38269556
Fax: 04 38248036
Email: 
Địa chỉ website: http://www.molisa.gov.vn

9. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Địa chỉ: Số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 9424015 - 04 9420185
Fax: 04 9423291
Email: 
Địa chỉ website: http://www.mt.gov.vn

10. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Địa chỉ: Số 18, Nguyễn Du, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 39435602 - 04 39447556
Fax: 04 38263477
Email: office@mic.gov.vn; tonghop@mic.gov.vn
Địa chỉ website: http://www.mic.gov.vn

11. BỘ XÂY DỰNG
Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04 39740112
Fax: 04 39762153
Email: 
Địa chỉ website: http://www.xaydung.gov.vn

12. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04 38695144 - 04 38697215
Fax: 04 38694085
Email: bogddt@moet.edu.vn
Địa chỉ website: http://www.moet.gov.vn/

13. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04 38468161
Fax: 04 38454319
Email: webmaster@agroviet.gov.vn
Địa chỉ website: http://www.mard.gov.vn

14. BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 08 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 62820406 (máy lẻ 1021) - 04 62820405
Fax: 04 62820408
Email: 
Địa chỉ website: http://www.moha.gov.vn

15. BỘ Y TẾ
Địa chỉ: Số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04 62732273
Fax: 04 68464051
Email: byt@moh.gov.vn
Địa chỉ website: http://www.moh.gov.vn

16. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 39437056 - 04 39439731
Fax: 04 39439733
Email: ttth@most.gov.vn
Địa chỉ website: http://www.most.gov.vn

17. BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Địa chỉ: Số 51- 53, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 39439915
Fax: 04 39439009
Email: bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn
Địa chỉ website: http://www.bvhttdl.gov.vn

18. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Số 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 38343005 - 04 37732731
Fax: 04 38359221
Email: webmaster@monre.gov.vn
Địa chỉ website: http://www.monre.gov.vn

19. TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÍA BẮC
Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 37475998 | Fax: (84-4) 38437927 
Email: ipcn@mpi.gov.vn
Địa chỉ website: http://www.ipcn.mpi.gov.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này