Truy cập nội dung luôn

Chính quyền năng động, thân thiện và luôn đồng hành cùng Doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX của tỉnh Thái Nguyên luôn được xết thứ hạng cao trong toàn quốc, tính năng động của chính quyền, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của  tỉnh luôn được các cấp ủy đảng và chính quyền quan tâm hàng đầu.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh và ổn định tại tỉnh..
 
 
 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này