Truy cập nội dung luôn

Lĩnh vực công nghiệp

21-05-2021 15:56

1. Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Khu công nghiệp: Thái Nguyên có 06 khu công nghiệp tập trung và 01 khu 

công nghiệp công nghệ thông tin tập trung với tổng diện tích 2.395ha, trong đó đã có 05 khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng và có các nhà đầu tư.

Cụm công nghiệp: Thái Nguyên quy hoạch 35 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 1.259ha. Thái Nguyên mời gọi đầu tư hạ tầng của 9 cụm, với tổng diện tích quy hoạch là 344,6 ha.

2. Đầu tư sản xuất công nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Thái Nguyên mời gọi các nhà đầu tư sản xuất công nghiệp phụ trợ như: công nghiệp điện, điện tử, phần mềm, công nghiệp cơ khí chế tạo chất lượng cao; công nghiệp phụ trợ ngành dệt may.

Địa điểm đầu tư: Trong các khu công nghiệp đã có hạ tầng kỹ thuật như: Khu công nghiệp Yên Bình; Khu công nghiệp Điềm Thụy; Khu công nghiệp Sông Công I, II và các cụm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Hiện nay tỉnh Thái Nguyên đang được rất nhiều các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu nghiên cứu đầu tư tại tỉnh: MDA E&C (Hàn Quốc); Capital United (Hoa Kỳ); T&T; Flamingo; Saigontel, FLC (Việt Nam)...ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này