Truy cập nội dung luôn

Lĩnh vực nông nghiệp

21-05-2021 16:02

Đầu tư vào chế biến chè chất lượng cao cho xuất khẩu tại các vùng nguyên liệu chè tập trung:  Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên là ưu tiên số 1 của tỉnh cùng với định hướng phát triển vùng chè gắn với chế biến, tiêu thụ và du lịch sinh thái vùng chè.

 Đầu tư sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cung cấp cho công nhân các khu công nghiệp và xuất khẩu. Để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, tỉnh đã dành quỹ đất với diện tích gần 1.700 ha có lợi thế về hạ tầng để mời gọi đầu tư. 

 Thái Nguyên có diện tích đất rừng, với trên 110 nghìn ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 73.383 ha, rừng trồng hơn 40.000 ha, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất và chế biến.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này