Truy cập nội dung luôn

1. VĂN PHÒNG UBND TỈNH
Địa chỉ: Số 18 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ:
- Ông Bùi Thanh Hải – Chánh Văn phòng: 0913.523.757
- Email: haibt@thainguyen.gov.vn / manhhai77@gmail.com
- Văn thư: 0208.3858 543 - Fax: 0208.3855385
- Email: vpubndt@thainguyen.gov.vn

- Website: http://thainguyen.gov.vn

2. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ:
- Ông Hoàng Thái Cương – Giám đốc: 0912.452.345
- Email: cuonght@thainguyen.gov.vn / hoangthaicuong1975@gmail.com
- Văn thư: 02083.855.688 - Fax: 02083.851.363
- Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - 

- Website: http://sokhdt.thainguyen.gov.vn

3. SỞ NGOẠI VỤ
- Địa chỉ: Số 9, đường Hùng Vương, Thành phố Thái Nguyên
- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Đình Việt -Giám đốc, số điện thoại 0983530000;

- Email: vietnd@thainguyen.gov.vn / vietnd@thainguyen.gov.vn
- Website: http://sngv.thainguyen.gov.vn

4. SỞ TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Số 5 Đội Cấn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ:
- Ông Nguyễn Minh Quang – Giám đốc: 0912.003.959
- Email: quangnm.stc@thainguyen.gov.vn / minhquangstc@gmail.com
- Văn thư: 02083.855.418
- Email: sotaichinh@thainguyen.gov.vn

- Website: http://sotc.thainguyen.gov.vn

5. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 132, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ:
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc: 0975.818.018
- Email: tuannt.sotnmt@thainguyen.gov.vn
- Văn thư: 0208 3855 636 -  Fax: 0208 3752 200
- Email: donretn@vnn.vn

 - Website: http://tnmtthainguyen.gov.vn

6. SỞ CÔNG THƯƠNG 
Địa chỉ: Số 4 đường Cách Mạng Tháng 8, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Liên hệ:
- Ông Nguyễn Ngô Quyết – Giám đốc: 0913.286.000
- Emai: ngoquyet369@gmail.com
- Văn thư: 0208 3855255 - Fax: 0208 3751820
- Email: socongthuong@thainguyen.gov.vn

- Website: http://congthuongthainguyen.gov.vn

7. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ: Phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ:
- Ông Phan Mạnh Cường - Trưởng ban: 0912.735.380
- Email: cuongpm.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
- Văn thư: 0208.3662.042 - Fax: 0208.3845.434
- Email: izatng@yahoo.com

- Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn

8. TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ:
- Ông Chu Văn Khanh – Giám đốc: 0913.517.252
- Email: khanhdpitn@gmail.com 
- Văn thư: 0208.3654 376 - Fax: 0208.3654.376
- Email: icpc.tn@gmail.com

9. CỤC THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Số 11-13, đường Cách mạng tháng Tám, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Liên hệ:
- Ông Phạm Văn Chức - Cục trưởng: 0913.256.989
- Email: pvchuc.tng@gdt.gov.vn
- Văn thư: 02083.855.205 – Fax: 02083.855.205
- Email: phcqttv.tng@gdt.gov.vn

10. SỞ XÂY DỰNG 

Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ:
- Ông Hoàng Đức Khánh – Giám đốc: 0913.384.251
- Email: khanhhd@thainguyen.gov.vn / khanhxd29@gmail.com
- Văn thư: 0208.3.855.411
- Email: soxaydung@thainguyen.gov.vn

11. CHI CỤC HẢI QUAN
Địa chỉ: Số 568 đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Liên hệ:
- Ông Dương Minh Đức – Chi cục trưởng: 0989.098.868
- Văn thư: 0963.256.345

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này