Truy cập nội dung luôn
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
TỈNH THÁI NGUYÊN
THÁI NGUYÊN QUA CÁC CON SỐ
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠT ĐƯỢC CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2020
 • GRDP THEO SO SÁNH GIÁ 2010
 • ĐẠT TRÊN 81.880 TỶ ĐỒNG
 • TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GRDP
 • ĐẠT 4,24%
 • GRDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI
 • ĐẠT 88,7 TRIỆU ĐỒNG
 • THU NGÂN SÁCH
 • ĐẠT TRÊN 15.600 TỶ ĐỒNG
 • NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
 • ĐẠT: 11.4%
 • CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
 • ĐẠT: 58%
 • DỊCH VỤ
 • ĐẠT: 26,5%
 • THUẾ
 • ĐẠT: 4%
 • TỔNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TOÀN XÃ HỘI
 • 41.303 TỶ ĐỒNG
 • CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG (CPI)
 • 104,05%
 • CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
 • 101,45%
 • TỔNG SỐ DOANH NGHIỆP
 • TRÊN 7.000 DOANH NGHIỆP
 • SỐ DỰ ÁN FDI CÒN HIỆU LỰC
 • 165 DỰ ÁN VỚI TỔNG SỐ VỐN 8,627 TỶ USD
MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠT ĐƯỢC CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2019
 • TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GRDP
 • ĐẠT 9%
 • GRDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI
 • ĐẠT 83,5 TRIỆU ĐỒNG
 • GT SX CÔNG NGHIỆP
 • ĐẠT 743.800 TỶ ĐỒNG
 • GT SX NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN
 • ĐẠT 13,54 NGHÌN TỶ ĐỒNG
 • GT XUẤT KHẨU
 • ĐẠT 27,63 TỶ USD
 • THU NGÂN SÁCH
 • ĐẠT 15.632 TỶ ĐỒNG
 • SL LƯƠNG THỰC CÓ HẠT
 • ĐẠT 463,2 NGHÌN TẤN
 • SỐ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN
 • 6.838 DN
 • SỐ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
 • ĐẠT 560/680 TRƯỜNG
 • TỶ LỆ LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO
 • ĐẠT 68,6%
 • TẠO VIỆC LÀM MỚI
 • CHO 21,5 NGHÌN LAO ĐỘNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này