Truy cập nội dung luôn

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

05-06-2019 08:57

Vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 24/5/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

Theo đó thì Kế hoạch tiếp tục tập trung vào các mục tiêu như tạo lập môi trường kinh doanh thân thiện, thông thoáng, minh bạch, tạo thuận lợi nhất để hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển; đồng thời thông qua công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để đánh giá chất lượng, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm xây dựng nền công vụ đáp ứng các yêu cầu phát triển của tỉnh. 

Cũng theo Kế hoạch này thì Tỉnh sẽ thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, người dân hàng tháng khi có yêu cầu để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các tổ chức; duy trì những chỉ số thành phần PCI thứ hạng cao và cải thiện, tăng điểm đối với những chỉ số thấp điểm.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này