Truy cập nội dung luôn

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và y tế tỉnh Thái Nguyên

02-08-2019 09:17

Ngày 30/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2323/QĐ-UBND về việc đồng ý chủ trương thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và y tế tỉnh Thái Nguyên tại xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên của Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.
Dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và y tế tỉnh Thái Nguyên có tổng mức đầu tư là 3.602,3 tỷ đồng (100% vốn đầu tư doanh nghiệp trong nước), tổng diện tích xây dựng là 28,53ha, thời gian thực hiện dự án trong 5 năm (2019-2023).
Dự án được xây dựng nhằm xử lý chất thải công nghiệp và chất thải y tế (bao gồm cả chất thải thông thường và chất thait nguy hại) cho vùng tỉnh Thái Nguyên và khu vực lân cận theo công nghệ tiên tiến hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường của Việt Nam; Đáp ứng các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng được duyệt; Giá thành xử lý chất thải hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương; Thực hiện chủ trương xã hội hóa trong đầu tư xây dựng các dự án bảo vệ môi trường, tháo gỡ những khó khăn về vốn và tiến độ triển khai, giảm bới gánh nặng đầu tư cho nguồn vốn ngân sách của tỉnh, đồng thời mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này