Truy cập nội dung luôn

Thành lập Cụm Công nghiệp Trúc Mai, huyện Võ Nhai

05-08-2020 08:27

Ngày 31/7/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2319/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm Công nghiệp Trúc Mai tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên với diện tích 27,77ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 96,65 tỷ đồng, thời gian hoạt động trong 50 năm; chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật là Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Trọng Tín. Mục tiêu của việc thành lập Cụm Công nghiệp Trúc Mai để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kĩ thuật về các hạng mục: Hệ thống đường giao thông nội bộ, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, công trình xử lí nước thải, tạo quỹ đất sạch gắn với kết cấu hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của huyện Võ Nhai; các ngành nghề kinh doanh thu hút trong Cụm công nghiệp bao gồm các lĩnh vực chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề công nghiệp khác phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của địa phương.

Cụm công nghiệp Trúc Mai

Dự kiến tiến độ của dự án sẽ thực hiện trong vòng 03 năm; năm 2020 thành lập cụm công nghiệp, hoàn thiện các thủ tục chuyển giao dự án, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư; Năm 2021 tiếp tục thực hiện việc giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu xây lắp và thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật cụm công nghiệp; Năm 2022 xây dựng hoàn thành hạ tầng kĩ thuật cụm công nghiệp, bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng.
Theo quy hoạch tại Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thì định hướng đến năm 2030 toàn tỉnh có 35 Cụm công nghiệp với diện tích là 1.259ha trong đó giai đoạn 2016 - 2020 triển khai và đầu tư cho 28 cụm công nghiệp với diện tích triển khai giai đoạn 1 khoảng gần 731ha, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp đạt trung bình khoảng 60 – 65%; Giai đoạn 2021 – 2030 tiếp tục triển khai thêm khoảng gần 528ha. Trong đó, hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng theo quy hoạch chi tiết, lấp đầy toàn bộ diện tích của 28 cụm công nghiệp đã được đầu tư trong giai đoạn trước (tổng diện tích 1.056,4ha); Đầu tư cho 07 cụm công nghiệp còn lại với tổng diện tích khoảng 202,13ha. Hoạt động trong các cụm công nghiệp thu hút, tạo việc làm cho khoảng từ 600 – 800 lao động/năm; 100% cụm công nghiệp hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung./. 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này