Truy cập nội dung luôn

Đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2019

07-08-2019 14:32

Nhằm mục đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững qua các năm theo Chỉ thị số 13/CT-TTG ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững; Đây là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, Chính phủ đã ban hành Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam (2004), Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và gần đây nhất là Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững với 17 mục tiêu phát triển bền vững và 115 mục tiêu cụ thể đặt ra cho Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội - môi trường.

Năm 2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với vai trò đại diện cho giới sử dụng lao động, đồng thời hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp hội nhập hiệu quả, tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động và Thương binh xã hội, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững Việt Nam lần thứ IV (CSI 2019) tại thành phố Hà Nội. Bộ chỉ số CSI được xây dựng bởi các chuyên gia hàng đầu về quản trị doanh nghiệp, xã hội và môi trường, vừa có tính cập nhật với các tiêu chuẩn quốc tế, vừa tuân thủ các quy định Việt Nam và là bộ khung quản trị chiến lược phá triển bền vững hữu ích cho các doanh nghiệp. Bộ chỉ số CSI đã được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận là một chỉ tiêu bổ sung hiệu quả vào bộ chỉ số phá triển doanh nghiệp được Chính phủ công bố hàng năm vào ngày doanh nhân Việt Nam.

 Việc tham gia và được vinh danh tại chương trình uy tín có tầm cỡ quốc gia này đồng nghĩa với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp được ghi nhận bởi Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh. Doanh nghiệp cũng được nhận diện bởi các nhà đầu tư, các đối tác quốc tế uy tín. Bên cạnh đó, thông qua việc cung cấp thông tin theo Bộ chỉ số CSI, doanh nghiệp có thể hệ thống các thông tin về quản trị doanh nghiệp mình bao gồm quy trình, cách thức tổ chức quản lý, sản xuất, hiệu quả hoạt động.
Các doanh nghiệp tham dự chương trình vui lòng liên hệ theo địa chỉ: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội; ĐT: 0945.223.333/0979.751.516.

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này