Truy cập nội dung luôn

Đánh giá công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

05-08-2019 08:55

Ngày 01/08, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; phân tích, đánh giá chỉ số cải cách hành chính (Paindex); Chỉ số khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2018 (Sipas); triển khai các giải pháp để cải thiện các chỉ số năm 2019 và những năm tiếp theo. Đồng chí Nhữ Văn Tâm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. 

Qua 6 tháng đầu năm công tác cải cách hành chính đã được lãnh đạo các Sở, ban ngành triển khai cơ bản đạt được những kết quả tốt và thực hiện theo các kế hoạch; bên cạnh đó còn một số những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: ứng dụng phần mềm một cửa điện tử chưa đảm bảo, tỉ lệ hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử thấp, đặc biệt ở cấp xã hiệu quả chưa cao; việc đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp trong CCHC chưa thực sự trở thành phong trào; các giải pháp, sáng kiến về CCHC chưa đem lại hiệu quả thiết thực, chưa kịp thời triển khai áp dụng thực tế trên địa bàn toàn tỉnh; vẫn còn tình trạng hồ sơ quá hạn so với hồ sơ đã giải quyết tại một số cơ quan, đơn vị.
Trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã tiếp nhận 297.642 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 287.921 hồ sơ. Ban hành 19 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của các sở, ngành; 17 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính về thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; ban hành mới: 335 thủ tục; bãi bỏ: 348 thủ tục. Các thủ tục hành chính sau khi công bố đều được cập nhật, tích hợp công khai lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Theo số liệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; năm 2018, chỉ số Cải cách hành chính xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố tăng 12 bậc so với năm 2017. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố nằm trong nhóm cao nhất cả nước. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI xếp thứ 18/63 tỉnh, thành, và đứng thứ hai trong bảng xếp hạng Chỉ số PCI các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, sau Lào Cai.  Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm trong đó tập trung vào một số nội dung đánh giá việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, văn bản cần sửa đổi bổ sung; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Nhữ Văn Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ghi nhận những cố gắng của các ngành trong công tác cải cách hành chính thời gian qua, tuy nhiên các chỉ số thành phần vẫn còn thấp, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính chưa được đồng bộ, hiệu quả chưa cao; sự phối hợp giữa các cơ quan, các sở, ngành chưa chặt chẽ. Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm đ/c Nhữ Văn Tâm đề nghị: Lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị  nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác cải cách hành chính; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường trao đổi văn bản điện tử, mở rộng các hình thức tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4…Cũng tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã khen thưởng cho 15 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2018.

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này