Truy cập nội dung luôn

Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài tại Thái Nguyên

03-05-2019 07:58

Tính riêng trong quý 1 năm 2019, trên địa bàn tỉnh có thêm 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 16 triệu đô la Mỹ. 

Ảnh: Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Glonics Việt Nam

Như vậy, hiện nay toàn tỉnh có trên 6.640 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 82.300 tỷ đồng và 905 dự án đầu tư còn hiệu lực. Trong đó, 777 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 140 nghìn tỷ đồng; 132 dự án đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 7,63 tỷ đô la Mỹ. Tính riêng số dự án có vốn đầu tư nước ngoài, so với thời điểm cùng kỳ, số dự án cấp mới tăng thêm 01 dự án, nhưng số vốn đăng ký tăng 33%; có 06 lượt dự án tăng vốn đầu tư với số vốn tăng thêm 41,4 triệu đô la Mỹ. 

Ảnh: Khu Công nghiệp Điềm Thụy Thái Nguyên mời gọi các nhà đầu tư 

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài vào địa bàn, ngày 29/03/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ-TU về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong đó xác định 4 mục tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, trong đó xác định lộ trình, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đặc biệt, là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn./.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này