Truy cập nội dung luôn

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

29-05-2019 16:04

“Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đến hết 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4”. Đây là một Mục tiêu và các Chỉ tiêu chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được nêu tại Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.
 Theo đó, tỉnh Thái Nguyên xác định việc Cung cấp dịch vụ công trực tuyến được coi là một trong những giải pháp đột phá nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh đã quan tâm chỉ đạo thực hiện vấn đề này nhưng thực tế cho thấy kết quả đạt được vẫn còn hạn chế.

Ảnh: Bộ phân Một cửa tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính
tại phường Mỏ Chè, TP. Sông Công

 

Hiện nay, các ngành, địa phương trong tỉnh đã cung cấp gần 1.500 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2; trên 260 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tuy nhiên, thống kê năm 2018, trong số trên 260 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, chỉ có 152 dịch vụ có phát sinh hồ sơ. Số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến là 3.500 hồ sơ trên 33.680 hồ sơ, đạt tỷ lệ 10,3%. Thậm chí có địa phương không phát sinh hồ sơ dịch vụ công mức độ 4. Nguyên nhân của thực trạng này là do người dân và nhiều doanh nghiệp chưa có thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, còn tâm lý e ngại, lo lắng việc thất lạc hồ sơ; trình độ tiếp cận công nghệ thông tin ở khu vực nông thôn, miền núi còn hạn chế; hạ tầng công nghệ thông tin chưa thực sự đáp ứng đầy đủ các chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định. Bởi vậy, giải pháp được đưa ra là đẩy mạnh xã hội hóa ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng, từng bước hoàn thiện hệ thống xử lý trên phần mềm để người dân, doanh nghiệp dễ dàng giao dịch trực tuyến tại nhà. Các cấp, ngành cũng cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành như: đất đai, quy hoạch, nhà ở... để nâng cao hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này