Truy cập nội dung luôn

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

13-05-2019 09:36

Ngày 13/5, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc đánh giá tiến độ xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh do đồng chí Dương Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì với các sở, ngành và các đơn vị liên quan. Tại buổi họp, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận về các nội dung: Quy định chính sách tín dụng, cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ theo quy định…
Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành phối hợp tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các chính sách đặc thù, tạo môi trường đầu tư cho các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng chí yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên –Môi  trường, Nông nghiệp – PTNT, Tư pháp tham mưu đầy đủ các chính sách quy định tín dụng tại địa phương, định mức hỗ trợ đối với từng loại công trình nông nghiệp, tham mưu các cơ chế thúc đẩy việc tập trung đất đai sản xuất; ban hành các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ứng dụng khoa học công nghiệp , nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tham mưu hướng dẫn quy trình, trình tự thủ tục xây dựng văn bản chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chậm nhất ngày 17/5, các đơn vị phải hoàn thành nhiệm vụ được giao để Sở Nông nghiệp – PTNT tổng hợp, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp để trình UBND tỉnh xem xét.

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này