Truy cập nội dung luôn

​Đề cử doanh nghiệp tham gia xét và tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2021”

14-07-2021 14:10

Thực hiện theo chủ trương và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với hơn 15 năm hoạt động, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Việt, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Để phát huy vai trò người bạn đồng hành của doanh nghiệp trên bước đường hội nhập và phát triển, Chương trình tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2021” nhằm động viên cổ vũ các doanh nghiệp đã có những sáng kiến, sáng chế, tích cực đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất, kinh doanh tạo ra sản phẩm/dịch vụ chất lượng mang hàm lượng trí tuệ và giá trị cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để góp phần tôn vinh, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp tiêu biểu, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai, lựa chọn và giới thiệu doanh nghiệp ưu tú điển hình tham gia xét và tôn vinh “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2021”, danh sách và hồ sơ các doanh nghiệp được lựa chọn tham gia gửi về Ban Tổ chức trước ngày 30/10/2021.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này