Truy cập nội dung luôn

​Giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021

02-07-2021 14:16

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt tôn vinh doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, được Thủ tướng Chính phru giao cho Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam triển khai từ năm 2003. Sau 18 năm tổ chức (2003-2021), Sao Vàng đất Việt đã trở thành một giải thưởng cao quý góp phần xây dựng uy tín và hình ảnh thương hiệu Việt Nam trong hội nhập quốc tế, được xã hội và giới doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, ủng hộ. Chương trình bình chọn Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu uy tín; nâng cao năng lực cạnh tranh; Lựa chọn các thương hiệu dẫn đầu trong ngành nghề, mặt hàng chủ lực. 

Để góp phần tôn vinh, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp tiêu biểu, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai, lựa chọn và giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021, danh sách và hồ sơ các doanh nghiệp được lựa chọn tham gia gửi về Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trước ngày 05/8/2021.
Thông tin và mẫu hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng, doanh nghiệp có thể xem và tải về từ website http://www.dntvn.org.vn.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này