Truy cập nội dung luôn
Sitemap  Đăng nhập   
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
TỈNH THÁI NGUYÊN

​Huyện Định Hóa phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023

08-04-2022 15:34

Đó là định hướng và quan điểm được các đại biểu đưa ra tại Hội thảo góp ý vào Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Dự Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí: Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Mai Thị Thúy Nga - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương; các Sở, Ban, ngành của tỉnh và huyện Định Hóa.

Theo Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 đặt ra mục tiêu đến năm 2023, huyện xây dựng 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; tiếp tục nâng cao tiêu chí các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng thị trấn Chợ Chu đạt chuẩn văn minh đô thị; xây dựng hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Theo tính toán, thống kê, để thực hiện Đề án này, tổng nguồn vốn cần trên 1.940 tỷ đồng, trong đó dự kiến nguồn vốn đã có theo cơ chế phân bổ của Trung ương, của tỉnh, vốn ngân sách huyện, xã là trên 866 tỷ đồng; nguồn vốn đóng góp của người dân, doanh nghiệp và vốn tín dụng trên 376 tỷ đồng; nguồn vốn còn thiếu huyện đề nghị Quốc hội, các ban, bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp Trung ương hỗ trợ trên 697 tỷ đồng. 
Tại hội nghị, Lãnh đạo huyện Định Hóa đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để thực hiện Đề án đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội như: Các bộ, ngành tham mưu với Chính phủ phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương của các Chương trình mục tiêu quốc gia được giao trong giai đoạn 2021 - 2025, tập trung hỗ trợ huyện trong 2 năm 2022 - 2023; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ưu tiên cho huyện được tham gia các chương trình chuyên đề trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Văn phòng Quốc hội đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp đã cam kết giúp đỡ, hỗ trợ huyện xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới, ưu tiên các nguồn vốn hỗ trợ huyện thực hiện Đề án…
Thay mặt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho hay sẽ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ phân bổ nguồn ngân sách Trung ương của một số chương trình được giao trong giai đoạn 2021 - 2025 tập trung hỗ trợ huyện Định Hóa trong năm 2022 và 2023; đồng thời ưu tiên cho Định Hóa được tham gia các chương trình chuyên đề trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 như: Chương trình OCOP, chương trình ứng dụng KHCN, du lịch lịch sử, sinh thái; dự án bảo vệ nâng cao chất lượng môi trường sống; hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng đối với các hợp tác xã nông nghiệp, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, Ngành, gắn trách nhiệm trong việc phối hợp, hỗ trợ huyện Định Hóa hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới... 
Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao huyện Định Hóa tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh nội dung Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023; Các Sở, Ban, ngành cùng các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ huyện Định Hóa nghiên cứu, ban hành Đề án có tính khả thi nhất đồng thời tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu về đích huyện nông thôn mới vào năm 2023./.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này