Truy cập nội dung luôn

​Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và một số các nhiệm vụ giải pháp trong năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên

08-01-2020 15:03

Năm 2019, kinh tế - xã hội trong nước tiếp tục chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, lãi suất ngân hàng được giữ ổn định. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều có kết quả tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm trước; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đ/c Trần Quốc Tỏ - Bí thư Tỉnh ủy thăm Trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên của Công ty Cổ phần công nghệ cao Trung Anh

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2019 việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Các cấp ủy Đảng; chính quyền các cấp, các Sở, Ban, ngành tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kịp thời triển khai thực hiện các giải pháp như: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, công trình trọng điểm, các dự án đầu tư được ký kết trong và sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018; kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI)... tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tập trung nguồn lực cho thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9%, đạt kế hoạch đề ra; Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đầu người ước đạt 83,5 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra; Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 743.800 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch đề ra; Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 27,63 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2018, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch là 27,57 tỷ USD); 

Đ/c Vũ Hồng Bắc - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá tiến độ các dự án

sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 15.000 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa ước đạt 11.805 tỷ đồng, bằng 101,3% dự toán; thu xuất nhập khẩu ước đạt 3.145 tỷ đồng, bằng 94 % dự toán; thu quản lý qua ngân sách ước đạt 50 tỷ đồng; Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 so với năm 2018 là 4%, đạt kế hoạch đề ra; Giá trị sản phẩm/1 ha đất nông nghiệp trồng trọt năm 2019 ước đạt 100 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra, tăng 3,8 triệu đồng so với năm 2018; Sản lượng lương thực có hạt cả năm 2019 ước đạt 463,2 nghìn tấn, vượt 6% so với kế hoạch đề ra; Diện tích trồng chè mới và trồng lại toàn tỉnh ước đạt 943 ha, vượt 25,7% kế hoạch; Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2019 là 13 xã, đạt kế hoạch đề ra; tạo việc làm tăng thêm cho 21,5 nghìn người. Cơ cấu nền kinh tế năm 2019 cũng có những chuyển dịch ngày càng rõ ràng: khu vực công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 58%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,3%; khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm tỷ trọng 31,7%. Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp cả năm 2019 trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh năm 2010) đạt 743,80 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản cả năm 2019 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 13,54 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.
Về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới: Tính đến hết tháng 10/2019, trên địa bàn tỉnh có 91 xã đạt 19/19 tiêu chí; trong đó có 88 xã (61,5%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Bình quân 16,5 tiêu chí/xã  (tăng 11,65 tiêu chí so với năm 2010 và tăng 03 tiêu chí so với năm 2015), không còn xã dưới 06 tiêu chí (năm 2010 có 85 xã dưới 06 tiêu chí). Có 3/9 đơn vị cấp huyện (33,33%) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên). Dự ước năm 2019, có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 101 (bằng 70,6%), hoàn thành mục tiêu Đại hội đề ra.

Đ/c Trần Quốc Tỏ kiểm tra tại khu di tích TNXP Đại đội 915

Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu năm 2019 ước đạt 27,6 tỷ USD, tăng 11,2% so cùng kỳ, đạt 100,2% kế hoạch; trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 27,1 tỷ USD (chiếm 98% tổng giá trị xuất khẩu), tăng 10,9% so với cùng kỳ; xuất khẩu địa phương là 558,8 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 93,1% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 15.000 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán. Trong đó, thu nội địa ước đạt 11.805 tỷ đồng, bằng 101,3% dự toán; thu xuất nhập khẩu ước đạt 3.145 tỷ đồng, bằng 94 % dự toán; thu quản lý qua ngân sách ước đạt 50 tỷ đồng.

Tình hình thu hút đầu tư: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn năm 2019 ước đạt 40,4 nghìn tỷ đồng, bằng 88,2% so với cùng kỳ. Lũy kế bốn năm (từ năm 2016 đến hết năm 2019) tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt gần 200 nghìn tỷ đồng (bình quân đạt 50 nghìn tỷ đồng/năm), vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra cho cả giai đoạn 2016-2020 là 128 nghìn tỷ đồng; tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động của toàn tỉnh hiện tại là 6.838 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 87.237 tỷ đồng. Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: Lũy kế đến cuối tháng 10/2019, trên địa bàn tỉnh hiện có 143 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 8.031,8 triệu USD (tương đương khoảng 187 nghìn tỷ đồng), trong đó vốn giải ngân đạt trên 90%.
Từ sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018, hiện có 43 nhà đầu tư đang triển khai 61 dự án với tổng số vốn đăng ký thực hiện là 115.545 tỷ đồng. Đến nay đã có 27/61 dự án (đạt 44,3%) đã hoàn thành thủ tục về đầu tư (như: Quyết định chủ trương đầu tư; cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Quyết định giao chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu); 34/61 dự án đang trong giai đoạn đề xuất, nghiên cứu, hoàn thiện các thủ tục về đầu tư. 
Trong năm 2020, dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới phục hồi chậm, nhiều rủi ro và thách thức như chủ nghĩa đa phương hóa, gia tăng cạnh tranh chiến lược. Các liên kết kinh tế khu vực và song phương tiếp tục được thúc đẩy, tuy nhiên liên kết kinh tế toàn cầu vẫn gặp nhiều khó khăn; cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài diễn ra ngày càng gay gắt. Nhằm tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đã đề ra, tỉnh sẽ tập trung trọng tâm vào các nội dung và gải pháp chủ yếu như: tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; quyết liệt thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác thông tin truyền thông hiệu quả, tạo đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới các công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. 

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này