Truy cập nội dung luôn

​Mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất

06-05-2021 10:23

Ngày 04/5/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 1073/TB-SKHĐT mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, cụ thể như sau:
Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án: Xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại nhằm thực hiện mục tiêu phát triển khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và điện tử.
Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (Không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư): 1.645.542.910.000 đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 1.312.035.981.000 đồng.
Thời hạn, tiến độ đầu tư: Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm. Tiến độ thực hiện dự án: 05 năm kể từ ngày hợp đồng với nhà đầu tư có hiệu lực.
Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên và xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Diện tích khu đất: 200 ha.

Tổ hợp khu công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình

Mục đích sử dụng đất: Nhóm phân khu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khu CNTT tập trung phù hợp với quy định tại Nghị định 154/2013/NĐ-CP, bao gồm 02 nhóm phân khu: Nhóm phân khu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khu công nghệ thông tin tập trung; nhóm phân khu cung cấp các dịch vụ cho khu công nghệ thông tin tập trung.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp có nhu cầu quan tâm vui lòng liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.
Địa chỉ: Số 27, đường Bến Tượng, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 0208 3855688.
Email: phongdauthauthamdinh@gmail.com
Chi tiết xem tại file đính kèm dưới đây: /documents/1004403/5545481/TH%C3%94NG+B%C3%81O+S%C3%94+1073+KHDT+-+M%E1%BB%9CI+QUAN+T%C3%82M+%C4%90%E1%BA%A6U+T%C6%AF+-+S%E1%BB%9E+KH%C4%90T+%2805.5.2021%29.pdf/645a9c1d-3193-438f-a70f-f23cc4926b31

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này