Truy cập nội dung luôn

​Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ đến năm 2035

09-09-2019 14:09

Ngày 29 tháng 8 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2756/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ đến năm 2035. Phạm .vi quy hoạch được thực hiện trên toàn địa giới hành chính của thị trấn: Phía Bắc giáp xã Cây Thị; Phía Nam giáp xã Tân Lợi; Phía Đông giáp xã Tân Lợi; Phía Tây giáp xã Nam Hòa. Thị trấn Trại Cau được xác định là đô thị loại V thuộc huyện Đồng Hỷ; là trung tâm kinh tế, văn hóa, động lực phát triển tiểu vùng phía Đông của huyện Đồng Hỷ.

Cũng theo quy hoạch thì quy mô dân số dự báo của thị trấn đến năm 2024 là 6.055; 2035 là khoảng 13.635 người; diện tích đất tự nhiên của thị trấn là 635,51ha. Trại Cau cũng được xác định, định hướng là động lực phát triển cho địa phương: chế biến khai thác khoáng sản, công nghiệp và phát triển thương mại dịch vụ, du lịch là chính kết hợp với phá triển nông lâm nghiệp; xây dựng từng bước hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội của đô thị theo hướng bền vững giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này