Truy cập nội dung luôn

​Phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố Sông Công đến năm 2040

09-09-2019 14:11

Ngày 09 tháng 7 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2059/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố Sông Công đến năm 2040. Theo đó thì thành phố Sông Công được xác định có tổng diện tích tự nhiên là 9.837,07ha, gồm 7 phường: Bách Quang, Cải Đan, Lương Châu, Lương Sơn, Mỏ Chè, Phố Cò, Thắng Lợi và 4 xã: Bá Xuyên, Bình Sơn, Tân Quang, Vinh Sơn. Ranh giới của thành phố Sông Công được xác định: Phía Đông giáp huyện Phú Bình và thị xã Phổ Yên; phía Tây giáp thị xã Phổ Yên và TP Thái Nguyên; phía Nam giáp thị xã Phổ Yên; phía Bắc giáp TP Thái Nguyên. Dân số quy đổi toàn TP Sông Công đến năm 2040 là 250.300 người, trong đó dân số khu vực nội thị là 236.770 người.

TP Sông Công

Theo quy hoạch, thành phố Sông Công cũng được chia làm 8 khu vực, gồm: Khu đô thị trung tâm với các chức năng hành chính, chính trị, văn hóa thể thao, dịch vụ; khu đô thị dịch vụ công nghiệp, tiện ích; khu đô thị sinh thái kết hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao; khu dân cư nông thôn đô thị hóa kết hợp phát triển nông nghiệp sinh thái; công nghiệp dịch vụ tiện ích… phù hợp với đặc điểm tự nhiên cũng như các điều kiện về văn hóa, kinh tế - xã hội ở từng khu.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2040

Cũng tại Quyết định cũng nêu rõ thành phố Sông Công được xác định mang tính chất là một đô thị công nghiệp của tỉnh; là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, khoa học kĩ thuật khu vực phía Nam của tỉnh. Định hướng phát triển trên nền tảng khu vực trung tâm hiện hữu theo mô hình đô thị sinh thái, công nghiệp, đa trung tâm gắn với việc hình thành các khu chức năng: Trung tâm lịch sử hiện hữu, trung tâm giáo dục đào tạo, y tế chất lượng cao, thương mại – dịch vụ, tài chính – ngân hàng, các khu cải tạo nâng cấp, khu phát triển mới, khu vực phát triển công nghiệp, logistic phía Bắc, khu vực du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp chất lượng cao phí Tây, khu dự trữ và phát triển nông nghiệp đô thị. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này