Truy cập nội dung luôn
Sitemap  Đăng nhập   
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
TỈNH THÁI NGUYÊN

​Phổ Yên chính thức trở thành thành phố

15-04-2022 14:07

Ngày 10/4/2022, Phổ Yên chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Thái Nguyên theo nội dung Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15 ngày 15/2/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, thành phố Phổ Yên thành lập trên cơ sở toàn bộ 258,42km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số trên 231 nghìn người của thị xã Phổ Yên. Thành phố Phổ Yên có 18 đơn vị hành chính gồm 13 phường: Ba Hang, Bãi Bông, Bắc Sơn, Đắc Sơn, Đông Cao, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Yên Phong, Trung Thành, và 5 xã gồm Minh Đức, Phúc Thuận, Phúc Tân, Thành Công, Vạn Phái. 

Với vị trí địa lý thuận lợi, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, có chức năng là trung tâm kinh tế, thương mại và dịch vụ phía Nam của Thái Nguyên. Trên địa bàn Phổ Yên hiện đã có rất nhiều khu công nghiệp, tạo nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người dân; Việc thành lập thành phố Phổ Yên sẽ tạo thuận lợi cho việc thiết lập mô hình tổ chức chính quyền đô thị, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đô thị Phổ Yên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Để các cơ quan, tổ chức và địa phương kịp thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập, tỉnh Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành phố Phổ Yên. Trong đó, nêu rõ tiến độ, yêu cầu đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và khối đơn vị sự nghiệp ở địa phương; việc đổi tên gọi, thay đổi con dấu, chuyển đổi các loại giấy tờ cần thiết nếu tổ chức, người dân trên địa bàn có yêu cầu và làm thật tốt công tác thông tin, truyền thông về việc thành lập thành phố Phổ Yên và các phường.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này