Truy cập nội dung luôn

​Tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID-19

23-09-2021 14:32

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, việc tổ chức đấu thầu theo cách truyền thống có thể làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu do nhà thầu ở các địa phương khác gặp khó khăn trong việc nộp hồ sơ dự thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh do nhà thầu và bên mời thầu phải tiếp xúc trực tiếp với nhau. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Thái Nguyên để góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, đồng thời bảo đảm hiệu quả của công tác đấu thầu. Ngày 01/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2731/SKHĐT-ĐTTĐ về việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định pháp luật về giám sát, đánh giá đầu tư và tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID-19. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã, chủ đầu tư các dự án thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Chủ động lập và trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc diện phải thực hiện đấu thầu qua mạng. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả áp dụng, thực hiện hình thức đấu thầu qua mạng đảm bảo đáp ứng đúng tỷ lệ theo quy định. 
- Tăng cường áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng đáp ứng yêu cầu về tính cạnh tranh, minh bạch, bình đẳng trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5680/BKHĐT-QLĐT ngày 26/8/2021.
-  Kịp thời báo cáo, phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định về công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng. Tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động đấu thầu thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ngành, địa phương, đơn vị. Trực tiếp xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện đấu thầu theo Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.  

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này