Truy cập nội dung luôn
Sitemap  Đăng nhập   
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
TỈNH THÁI NGUYÊN

​Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững; kết quả, bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện thu hút đầu tư (FDI)

24-05-2022 09:09

Trong khuôn khổ chương trình phối hợp tuyên truyền về cải cách hành chính trên Tạp chí tổ chức nhà nước năm 2022, Ban biên tập trang website trân trọng gửi tới quý bạn đọc bài viết của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội bền vững; kết quả, bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện thu hút đầu tư (FDI) cụ thể như sau:

Năm 2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức thành công tốt đẹp đã tạo một khí thế, động lực mới với cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền múi phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên đã hết sức khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế so sánh, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), sử dụng các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, bền vững.

Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể hóa 5 định hướng phát triển lớn thành 12 chương trình, 32 đề án và 21 kế hoạch. Trong đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thái Nguyên là cơ quan chủ trì nhiều kế hoạch, chương trình, đề án đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, tiêu biểu như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án cải thiện mội trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; Đề án tăng cường quản lý nhà nước về môi trường giai đoạn 2021-2025 trên địa bản tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 7, khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Triển khai các chương trình, kế hoạch để thực hiện thỏa thuận Paris về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. 
Thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án đã đề ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến vô cùng phức tạp, khó lường; tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng và các bất ổn địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia lớn diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mọi mặt đời sống của Nhân dân. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, hành động quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp Ủy Đảng, chính quyền, cùng sự đồng lòng chia sẻ, tin tưởng, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.
Thành công bước đầu đã được minh chứng bằng các con số cụ thể trên cả 3 trụ cột Kinh tế - Xã hội – Môi trường. Về kinh tế, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2021 tăng trưởng đạt 6,51%, cao hơn gấp 2 lần mức bình quân của cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 844 nghìn tỷ đồng, tăng 7,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tăng 11,2%; giá trị xuất khẩu đạt gần 29 tỷ USD, tăng 17,9%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 18 nghìn tỷ đồng. 
Đặc biệt, Thái Nguyên được coi là điểm sáng của cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 4 tháng đầu năm 2022, tỉnh Thái Nguyên cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 6 dự án với tổng số vốn đăng ký là 950,35 triệu USD, chiếm gần 8,8% tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn tăng thêm và vốn góp của cả nước. Trong đó, riêng Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam trong quý I/2022 đã đăng ký tăng thêm 920 triệu USD, hiện nay Công ty đang lập hồ sơ tiếp tục đề nghị tăng thêm 267 triệu USD. Kết quả tính đến thời điểm 30/4/2022, toàn tỉnh Thái Nguyên có 170 doanh nghiệp có dự án đầu tư nước ngoài đang hoạt động, với tổng số vốn đăng ký gần 9.692,45 triệu USD.
Bên cạnh đó, công tác y tế, văn hóa, giáo dục, công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội, v.v. luôn được quan tâm, đảm bảo và đã đạt được các kết quả đáng khích lệ như: Thái Nguyên hiện đang là địa phương đứng đầu cả nước về tỷ lệ tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 với tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi của nhóm người từ 18 tuổi trở lên là 99,2%, nhóm trẻ em từ 12-17 tuổi là 96,9%; Tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh năm 2021 chỉ còn 2,17%, giảm 0,65% so với năm 2020. 
Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường. Năm 2021, UBND tỉnh đã nhanh chóng triển khai xây dựng và thực hiện Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh cũng đã đạt được những kết quả tích cực. Tình trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước đã từng bước đi vào nề nếp và cơ bản được kiểm soát.
 Để tiếp tục tạo bước phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thu hút thêm dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI), cải thiện mạnh mẽ chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:
(1) Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, đề án thuộc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
(2) Tập trung xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch Vùng trung du và miền núi phía Bắc; quy hoạch hệ thống đô thị Thái Nguyên theo hướng phân bổ hợp lý giữa các vùng, kết nối thuận lợi với hệ thống đô thị vùng đồng bằng Bắc Bộ. 
(3) Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút các nguồn lực, các nhà đầu tư đến với tỉnh, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư vào các khu, cụm cộng nghiệp với các nhóm ngành có tiềm năng, lợi thế của tỉnh như: Công nghiệp điện, điện tử, công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến khoáng sản, nông, lâm sản gắn với kiểm soát và bảo vệ môi trường. Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp khu vực phía Nam của tỉnh gắn kết với sự phát triển của vùng Thủ đô Hà Nội.
(4) Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/3/2020 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, từ đó nâng cao hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp với người dân và doanh nghiệp.
(5)Tăng cường nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường và đối tác đầu tư. Xây dựng tài liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến đầu tư. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách đầu tư.
(6) Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, cứu trợ đột xuất, trợ giúp xã hội, giảm nghèo, chăm sóc và trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
(7) Tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, trong đó đặc biệt quan tâm các nhiệm vụ như: Tập trung giải quyết các vấn đề về rác thải; xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường; đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; khắc phục ô nhiễm môi trường xung quanh các cơ sở sản xuất công nghiệp, khai thác, chế biến khoáng sản, khu dân cư, đô thị; bảo vệ đa dạng sinh học, cảnh quan sinh thái lưu vực sông Cầu, cải thiện và bảo vệ môi trường nông thôn./.


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này