Truy cập nội dung luôn
Sitemap  Đăng nhập   
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
TỈNH THÁI NGUYÊN

​Thống nhất cách hiểu đối với các vấn đề vướng mắc giữa các Bộ, ngành địa phương thực hiện dự án ODA, vốn vay ưu đãi

28-04-2022 14:20

Ngày 21/4/2022, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư đã ban hành Công văn số 2627/CV-TCT về thống nhất cách hiểu đối với các vấn đề vướng mắc giữa các Bộ, ngành địa phương thực hiện dự án ODA, vốn vay ưu đãi.

Theo hướng dẫn của Tổ công tác, các vấn đề còn vướng mắc do còn cách hiểu chưa thống nhất trong thực hiện dự án ODA, vốn vay ưu đãi, được hiểu như sau:
 1. Thủ tục thanh toán mất nhiều thời gian (thủ tục kiểm soát chi, thời gian xem xét hồ sơ của Nhà tài trợ, đặc biệt về phát hành Thư không phản đối).
 Trả lời: Về thủ tục kiểm soát chi, Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ đã quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ kiểm soát chi thực hiện theo quy định pháp luật về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
 Về thời gian xem xét hồ sơ và ban hành Thư không phản đối của nhà tài trợ, tại cuộc họp ngày 30/9/2021 do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì với đại diện 6 Ngân hàng phát triển (WB, ADB, JICA, KEXIM, AFD, KfW), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị các ngân hàng đẩy nhanh công tác xem xét hồ sơ, sớm ban hành Thư không phản đối để chủ đầu tư có thể nhanh chóng triển khai chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.
 Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống nhất về thủ tục thanh toán theo quy định pháp luật (thủ tục kiểm soát chi thực hiện theo quy định pháp luật về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước).
 2. Thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm (cắt giảm kế hoạch năm 2021). 
Trả lời: Về thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm, đề nghị các cơ quan nghiên cứu, thực hiện theo quy định tại Điều 67 Luật Đầu tư công, Điều 44, 45 và 46 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.
 Trong quá trình tổng hợp đề xuất kế hoạch vốn nước ngoài hằng năm, đề nghị các bộ ngành, địa phương rà soát số dự kiến kế hoạch vốn hằng năm sát với nhu cầu thực tế, gắn với tiến độ thực hiện dự án và khả năng giải ngân trong năm, giảm thiểu tình trạng cắt giảm phần lớn kế hoạch được giao do không thể giải ngân...
Xem chi tiết Công văn tại đây./.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này