Truy cập nội dung luôn

​Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng năng suất lao động

10-02-2020 08:16

Ngày 04/2/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 07/CT-TTg Về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia; Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ nêu rõ, sau hơn 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình; quy mô, tiềm lực nền kinh tế được tăng cường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thu nhập, đời sống người dân được nâng lên. Trong quá trình phát triển này, năng suất lao động đóng vai trò là yếu tố tiên quyết, quyết định tới sự phát triển của cả nền kinh tế nói chung và của từng doanh nghiệp nói riêng. Thời gian qua, năng suất lao động của Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể tuy nhiên năng suất lao động vẫn chưa tương xứng như kỳ vọng, mức năng suất lao động theo sức mua tương đương của Việt Nam còn khiêm tốn so với một số nước trong khu vực ASEAN; Chính vì vậy việc nâng cao năng suất lao động là vấn đề đặc biệt quan trọng, cần có nhiều giải pháp mang tính đột phá mang tính cách mạng.

Bên trong xưởng may của Công ty CP may xuất khẩu Phú Lương

Để khắc phục những hạn chế, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các định hướng lớn về cải cách để thúc đẩy tăng năng suất lao động của Việt Nam: tổ chức mạng lưới và nâng cao năng lực quản trị nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và cải thiện môi trường kinh doanh.

Gia công chi tiết máy tại Công ty cổ phần phụ tùng máy số 1 (FUTU1)

Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, Ban, Ngành trung ương cụ thể: Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài hướng tới hỗ trợ nâng cao năng suất lao động quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 9/2020; Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2030, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong tháng 6/2020; Bộ Công Thương tập trung phát triển sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn, sử dụng công nghệ cao, tự động hóa, giảm các ngành sử dụng nhiều tài nguyên, khoáng sản, lao động giản đơn…

Bên cạnh đó cần thúc đẩy nhanh việc chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, nhất là từ lao động có giá trị gia tăng thấp sang có giá trị gia tăng cao hơn; cải cách khu vực tài chính ngân hàng, ưu tiên dòng vốn vào các lĩnh vực có năng suất cao hơn; cải cách mạnh mẽ hơn nữa khu vực doanh nghiệp nhà nước, hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt nâng cao tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo; tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc; tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng./.

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này