Truy cập nội dung luôn
Sitemap  Đăng nhập   
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
TỈNH THÁI NGUYÊN

​Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021

19-10-2021 14:47

Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2021 mặc dù chịu tác động từ dịch Covid-19 nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng, các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đảm bảo đời sống nhân dân, cụ thể như sau:
- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 610 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ, bằng 72,5% kế hoạch cả năm.
- Giá trị xuất khẩu đạt 21,31 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ, bằng 75,7% kế hoạch cả năm.
- Thu ngân sách đạt 11.707,6 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ, bằng 75% dự toán năm.
- Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 30,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5% sơ với cùng kỳ.

- Về đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư: Trong 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh cấp mới đăng kí kinh doanh cho 638 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 6.355 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 9 toàn tỉnh có 7.847 doanh nghiệp còn đăng kí hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 115.590 tỷ đồng. Quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án sử dụng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách với tổng số vốn đăng ký là 6.326 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư còn hiệu lực là 807 dự án với số vốn đăng ký khoảng 134.528 tỷ đồng. Quyết định thành lập 07 cụm công nghiệp có chủ đầu tư hạ tầng với số vốn đăng ký là 3.192,5 tỷ đồng; trên địa bàn có 22 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng với số vốn đăng ký là 6.001,8 tỷ đồng.
Về thu hút FDI: Toàn tỉnh cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 25 dự án (12 dự án cấp mới, 13 dự án điều chỉnh tăng vốn) với tổng số vốn đăng ký là 158,06 triệu USD. Trên địa bàn tỉnh hiện còn 169 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký trên 8,7 tỷ USD.

Chi tiết xem Báo cáo tại đây./.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này