Truy cập nội dung luôn
Sitemap  Đăng nhập   
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
TỈNH THÁI NGUYÊN

​UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025

07-01-2022 15:02

Ngày 30/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 4189/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Qua 5 năm thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lục cạnh tranh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và nỗ lực của các cấp, các ngành, môi trường đầu tư của tỉnh Thái Nguyên đã có những chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính được tiến hành thường xuyên, liên tục, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp của các cấp chính quyền, được triển khai đồng bộ ở các cấp, việc lắng nghe, tiếp thu và kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp được triển khai thường xuyên liên tục, gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan nhà nước, cũng như các cấp chính quyền đã tạo được môi trường kinh doanh thông thoáng, có sức hấp dẫn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tin tưởng, mạnh dạn, yên tâm đầu tư. 

Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 là cơ sở để các ngành, các cấp xây dựng và triển khai các kế hoạch, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm cải thiện chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh; thống nhất nhận thức, hành động của các ngành, các cấp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; hướng tới mục tiêu phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, giảm thiểu các hạn chế của tỉnh về môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phấn đấu đưa tỉnh Thái Nguyên trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Thái Nguyên đã đề ra một số giải pháp như sau:
- Giải pháp về cơ chế, chính sách và cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường.
- Giải pháp về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Giải pháp về nâng cao tính năng động của lãnh đạo, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.
- Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho các nhà đầu tư.
- Giải pháp, chính sách của địa phương nhằm khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh, lấy lại đà phát triển cho tỉnh.
- Giải pháp đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này