Truy cập nội dung luôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 55 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 58 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư

03-06-2021 09:32

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 55 thủ tục hành chính mới và bãi bỏ 58 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư 
Ngày 02/6/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thay thế Quyết định số 814/QĐ-BKHĐT ngày 25/5/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02/6/2021.
- Có 55 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư gồm: 10 TTHC cấp trung ương và 45 TTHC cấp tỉnh (trong đó có 22TTHC do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện); 23 TTHC do Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Ban quản lý) thực hiện.
- Có 56 TTHC bãi bỏ được công bố tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư như: Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)... 
- Có 02 TTHC bãi bỏ được công bố tại Quyết định số 814/QĐ-BKHĐT ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư như: Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này