Truy cập nội dung luôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

23-05-2019 07:24

Ngày 22/04/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 585/QĐ-BKHĐT về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 3 triệu đồng/năm. Đối với doanh nghiệp nhỏ, con số này là 30% và tổng số tiền hỗ trợ tối đa là 05 triệu đồng/năm. Doanh nghiệp vừa được giảm tối đa 10% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 10 triệu đồng/năm.
Để được hỗ trợ phí dịch vụ như trên, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn đến cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Bộ, cơ quan ngang Bộ (đối với thủ tục cấp trung ương) hoặc tại địa phương. Hồ sơ bao gồm: Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo mẫu; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Biên bản thỏa thuận dịch vụ tư vấn. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này