Truy cập nội dung luôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện "nhiệm vụ kép" trong năm 2020

10-01-2020 10:13

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chỉ rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện trong năm 2020 tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ; đó là một mặt đòi hỏi phải tiếp tục có sự bứt phá hơn nữa, không chỉ là phấn đấu tiếp tục đạt kết quả toàn diện của năm 2020 mà còn phải về đích thành công, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược 10 năm 2011-2020 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020.  “Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của năm 2020, trong năm 2020, với phương châm “Khơi thông điểm nghẽn - Giải phóng nguồn lực - Hành động hiệu quả, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo, đổi mới và hành động quyết liệt hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, Bộ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và cũng là những nội dung quan trọng của cả nền kinh tế tập trung vào một số các nội dung chủ yếu như: 
+ Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; 
+ Tập trung cao độ mọi nguồn lực và thời gian cho công tác thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, xuyên suốt của toàn ngành và cũng là nhiệm vụ cốt lõi của nền kinh tế, lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương xây dựng hoặc kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các ngành, lĩnh vực và địa phương, phục vụ Đại hội Đảng các cấp và xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn tới.
+ Phát huy vai trò và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ điều phối kinh tế vĩ mô, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong việc theo dõi, phân tích tình hình, chủ động xây dựng, cập nhật các kịch bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tham mưu các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh thế giới được dự báo là còn chứa đựng nhiều yếu tố khó lường…
+ Phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tập trung cụ thể hóa các giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
+ Thực hiện đổi mới cơ chế huy động, phân bổ, sử dụng để khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Trong đó, tập trung tổ chức triển khai hiệu quả Luật Đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; xây dựng định hướng phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế giai đoạn 2021-2030…

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Bộ cũng ý thức được rằng, nền kinh tế vẫn còn nhiều tồn tại cần phải giải quyết; chất lượng tăng trưởng cũng như năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh tuy đã có cải thiện nhưng chưa đạt yêu cầu; cần tiếp tục có sự đổi mới về thể chế, pháp luật, chính sách …Thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp thu để ngày càng hoàn thiện hơn, quyết tâm cải cách, đổi mới, vì lợi ích chung của đất nước…ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này