Truy cập nội dung luôn

Công bố Danh mục dự án khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, dự án có sử dụng đất thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019, đợt 3

14-05-2019 10:16

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 về việc Ban hành Danh mục dự án khu đô thị, điểm dân cứ nông thôn, dự án có sử dụng đất thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019, đợt 3.
Theo đó, Quyết định công bố Danh mục dự án khu đô thị, điểm dân cư nông thôn, dự án có sử dụng đất thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019, đợt 3 gồm 28 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 7.290,759 tỷ đồng 100% từ nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước. Trong đó có: 13 dự án khu đô thị (tổng mức đầu tư dự kiến 4.532,956 tỷ đồng), 13 dự án điểm dân cư nông thôn (tổng mức đầu tư dự kiến 1.471,403 tỷ đồng) và 2 dự án khu nhà ở (tổng mức đầu tư dự kiến 1.286,4 tỷ đồng)
Dự kiến tiến độ thời gian thực hiện dự án từ 1 – 5 năm tùy từng dự án, thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2019.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này