Truy cập nội dung luôn

Hàn Quốc hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

03-10-2018 17:19

 

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, đoàn chuyên gia Hàn Quốc KSP (Knowledge Sharing Program) và HNX vừa ký kết biên bản ghi nhớ về kế hoạch triển khai dự án KSP, giúp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam.

Theo đó, KSP sẽ hỗ trợ HNX triển khai các hoạt động: Chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ hệ thống thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) và hạ tầng IT của Hàn Quốc; phân tích thực trạng thị trường trái phiếu Việt Nam; đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam; khuyến nghị chính sách thúc đẩy phát triển hệ thống thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam và tổ chức hội thảo công bố kết quả dự án với các bên liên quan. Đoàn chuyên gia KSP cũng đã có buổi thảo luận chia sẻ thông tin về thị trường trái phiếu doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam với HNX.


Hai bên đã thảo luận, chia sẻ thông tin về khả năng tái cấu trúc và thúc đẩy sự phát triển của thị trường TPDN Việt Nam trên cơ sở phát huy hạ tầng hiện có của thị trường trái phiếu Chính phủ tại HNX. Bên cạnh đó, đoàn chuyên gia cũng chia sẻ cơ hội để Việt Nam có thể sớm kết nối thị trường trái phiếu Việt Nam với thị trường khu vực trong khuôn khổ sáng kiến thị trường trái phiếu châu Á (ABMI) giai đoạn 2016-2020.


Trong đợt làm việc, đoàn chuyên gia KSP sẽ tới làm việc với Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Hiệp hội thị trường trái phiếu VBMA và thành viên thị trường để khảo sát chuyên sâu về thị trường TPDN Việt Nam. Dự án tư vấn KSP là dự án hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc dành cho các quốc gia đang phát triển là đối tác quan trọng của Hàn Quốc. Dự án do Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc (MoSF) điều phối. Năm 2015, MoSF cung cấp dự án hỗ trợ “phát triển và vận hành hệ thống thị trường TPDN Việt Nam” cho Việt Nam thông qua Sở GDCK Hà Nội.

Mục tiêu dự án nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này