Truy cập nội dung luôn

Hoàn thiện các cơ chế, chính sách về kinh tế tập thể, hợp tác xã

15-10-2019 14:33

Đó là phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019 của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Diễn đàn này để nghe được nhiều ý kiến thực tiễn nhằm đưa kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng phát triển tương xứng với nền kinh tế Việt Nam.

Kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng gồm Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác là thành phần kinh tế quan trọng trong 05 thành phần kinh tế đã được Đảng và Nhà nước xác định tại các Nghị quyết Đại hội Đảng (từ Đại hội lần thứ IV): “Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”. Từ khi đổi mới, Đại hội lần thứ VI của Đảng nêu, phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu nhiều thành phần, kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo và khẳng định kinh tế tập thể phát triển dưới nhiều hình thức trong đó HTX là nòng cốt. 

Về định hướng phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần phải có giải pháp tăng cường thống nhất nhận thức hơn nữa trong quá trình phát triển kinh tế tập thể. Các địa phương đã quan tâm bằng nhiều Nghị quyết, chương trình hành động nhưng sự quan tâm của bộ, ngành thì chưa đúng mức, nhất là trong các lĩnh vực ngân hàng, tài nguyên môi trường,…Hiện nay mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã chưa được quan tâm đồng đều, nói đến hợp tác xã chỉ mới nói đến nông nghiệp chứ chưa quan tâm đến phi nông nghiệp…Do vậy cần nâng cao nhận thức về vấn đề này.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Diễn đàn đã nhận được nhiều ý kiến, đưa ra được một bức tranh tổng thể về kinh tế tập thể, hợp tác xã hiện nay; Trong thời gian tới, các cấp, các bộ, ngành, địa phương cần phải chung tay đóng góp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục có những cơ chế chính sách để doanh nghiệp cùng đồng hành nhằm thay đổi nhận thức để tạo nên một sức bật mới, tạo nên một diện mạo mới.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này