Truy cập nội dung luôn
Sitemap  Đăng nhập   
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
TỈNH THÁI NGUYÊN

Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thi hành Luật hợp tác xã

09-11-2021 10:21

Sáng ngày 5/11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Văn Lượng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể Hợp tác xã tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có đại diện các Sở, Ban, ngành liên quan; các thành viên trong Ban Chỉ đạo; đại diện một số Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã.

Điểm cầu tại thị xã Phổ Yên

Để triển khai hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định khác của Trung ương. Qua đó, từ năm 2013 - 2021, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trong lĩnh vực kinh tế tập thể, họp tác xã trên địa bàn tỉnh đạt trên 190 tỷ đồng, nhiều các chương trình, kế hoạch được triển khai như đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh... 
Từ năm 2013 đến nay, đã có 442 hợp tác xã được thành lập mới, tổng số hợp tác xã trong toàn tỉnh là khoảng trên 600 họp tác xã với trên 42.000 thành viên. Hầu hết các hợp tác xã hoạt động khá tốt, giải quyết được việc làm, đem lại thu nhập ổn định cho thành viên và người lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, từng bước xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đặc biệt là Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)...
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích của các tập thể và cá nhân đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế tập thể của tỉnh trong những năm qua. Đồng thời khẳng định: Qua quá trình triển khai Luật hợp tác xã năm 2012, khu vực kinh tế tập thể tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, phát triển đa dạng trên các lĩnh vực, ngành, nghề. Nhiều hợp tác xã được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động có hiệu quả góp phần thúc đẩy kinh tế hộ ngày càng phát triển... Tuy nhiên, thời gian tới để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát, đánh giá lại hoạt động của toàn bộ hợp tác xã theo địa bàn, ngành quản lý; đôn đốc, hướng dẫn, giải thể các hợp tác xã không hoạt động; tiếp tục tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy định hiện hành; xây dựng mô hình hợp tác xã liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực của tỉnh, địa phương; phát huy vai trò của các thành viên...
Cũng tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 12 tập thể, 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện 10 năm thi hành Luật hợp tác xã năm 2012./.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này