Truy cập nội dung luôn

Mời tham dự Khóa bồi dưỡng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Thái Nguyên

03-09-2019 07:09

Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp – đơn vị thường trực tổ chức thực hiện từ năm 2003. Với mục tiêu hình thành và xây dựng mạng lưới các huấn luyện viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, việc xây dựng, hỗ trợ phát triển mạng lưới cố vấn tại Thái Nguyên sẽ tận dụng được các lợi thế đặc trưng của tỉnh về địa lý, kinh tế, văn hóa, đồng thời hỗ trợ và tương tác với nhau được thuận lợi hơn. Việc liên kết tỉnh trong khu vực cũng có tính mở và khả năng chuyển giao, khả năng tương tác sâu rộng hơn với hệ sinh thái.
Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia (NSCI) và Văn phòng các Chương trình Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ khoa học và Công nghệ triển khai “Khóa Bồi dưỡng Nâng cao kỹ năng huấn luyện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Hội thảo kết nối cố vấn khởi nghiệp và huấn luyện viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với nhóm cá nhân/doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Thời gian tổ chức: Tháng 9 năm 2019 
+ Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng huấn luyện: 3 ngày
+ Hội thảo kết nối: ngay sau khóa bồi dưỡng (1 ngày)
- Địa điểm dự kiến: Đại học Thái Nguyên
- Đối tượng: Doanh nhân, Giảng viên đại học/ cao đẳng và các cán bộ Đoàn đã tham gia vào hoạt động liên quan đến khởi nghiệp
- Kinh phí: Báo Diễn đàn doanh nghiệp hỗ trợ 100% kinh phí
Thông tin liên hệ và đăng ký tham gia
Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, P. Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: 02083.654.376
Email: icpc.tn@gmail.com
 
 

 

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này