Truy cập nội dung luôn
Sitemap  Đăng nhập   
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
TỈNH THÁI NGUYÊN

Một số các chỉ tiêu kinh tế xã hội quý I/2022

06-04-2022 13:40

Theo báo cáo thống kê từ Cục Thống kê tỉnh, tính đến hết quý I, Trồng trọt Tính đến hết tháng 3/2022, tổng diện tích gieo trồng các cây trồng chính trong vụ Đông Xuân năm 2022 đạt trên 57 nghìn ha (riêng vụ Xuân ước đạt 43,8 nghìn ha, tăng 1,9% so với cùng kỳ). Trong đó, diện tích lúa đạt khoảng 28,9 nghìn ha, tăng 2,3% so với cùng kỳ và bằng 102,7% kế hoạch. Ước tính tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đến thời điểm 31/3/2022 như sau: đàn trâu đạt khoảng gần 42 nghìn con, đàn bò đạt 45 nghìn con; đàn lợn đạt 537 nghìn con, giảm 0,6% so với cùng kỳ; đàn gia cầm đạt 15,3 triệu con, tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2022 trên địa bàn (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 158,6 nghìn tỷ đồng, bằng 17,2% kế hoạch cả năm, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 146,3 nghìn tỷ đồng (chiếm 92,2% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh), tăng 5,9% so với cùng kỳ; khu vực công nghiệp trong nước đạt 12,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,7% cùng kỳ.
Ước tính quý I/2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 4.161,6 tỷ đồng, bằng 23,1% dự toán cả năm, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu nội địa đạt 3.253,3 tỷ đồng, bằng 20,8% dự toán cả năm và giảm 1,6% cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 894,8 tỷ đồng, tăng 74,2% so với cùng kỳ và đạt 38,2% dự toán cả năm.
Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh ước tính quý I/2022 đạt khoảng 9,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% so với quý trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn của của khu vực kinh tế trong nước ước đạt 6,6 nghìn tỷ đồng, bằng 56,4% quý trước và tăng 10,2% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, giảm 54,1% so với quý trước nhưng tăng 2% so với cùng kỳ.
Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 16/3/2022, trên địa bàn có 01 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng số vốn đăng ký là 9,5 triệu USD. So với cùng kỳ ít hơn 01 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư và gấp 10,7 lần cùng kỳ về tổng số vốn đăng ký. Lũy kế đến thời điểm ngày 16/3/2022, trên địa bàn hiện có 169 dự án FDI được cấp phép đăng ký và còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 9,7 tỷ USD. So với cùng kỳ, số dự án tăng 5 dự án và tăng 12,8% tổng số vốn đầu tư.
Ước tính tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa quý I/2022 trên địa bàn đạt 6.924,4 triệu USD, giảm 5,5% so với cùng kỳ và bằng 21,6% kế hoạch. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 159,5 triệu USD, tăng 55,6% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 6.764,9 triệu USD (chiếm 97,7% trong tổng giá trị xuất khẩu), giảm 6,4% so với cùng kỳ. Toàn bộ giá trị hàng hoá xuất khẩu trên địa bàn trong quý I/2022 là xuất khẩu theo hình thức trực tiếp. Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Châu Á chiếm tỷ trọng khoảng 28% tổng giá trị xuất khẩu (chủ yếu ở thị trường Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả-rập Thống Nhất, Thái Lan, Nhật, Malaysia...) và tiếp đến là thị trường Châu Mỹ chiếm tỷ trọng khoảng 24% tổng giá trị xuất khẩu (chủ yếu là thị trường Mỹ).../.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này