Truy cập nội dung luôn

Nâng cấp, mở rộng cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên, tích hợp liên thông tiếp nhận và trả kết quả với hệ thống một cửa điện tử 03 cấp (tỉnh, huyện, xã)

20-08-2019 16:00

Trong những năm qua, công tác CCHC đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung từ cải cách thể chế, bộ máy, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện công bố bộ thủ tục hành chính theo quy định, góp phần giảm phiền hà cho công dân, tổ chức doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, thiết thực cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, trước tình hình mới của tỉnh, yêu cầu công tác CCHC cần có những bước tiến nhanh, mang tính đột phá hơn để khai thác và huy động tốt tiềm năng, tiềm lực cho mục tiêu phát triển.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là tập trung xây dựng Chính quyền điện tử. Trong năm 2018, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện... Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến hoàn chỉnh được xem là khâu quan trọng trong chương trình cải cách hành chính làm nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ công trực tuyến, hướng đến việc phục vụ người dân, doanh nghiệp,  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên vừa có Thông báo mời thầu Dự án đầu tư phát triển Nâng cấp, mở rộng cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên, tích hợp liên thông tiếp nhận và trả kết quả với hệ thống một cửa điện tử 03 cấp (tỉnh, huyện, xã). lựa chọn Nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian bán HSMT từ ngày 23/8/2019 đến ngày 06/9/2019. Dự án đầu tư phát triển Nâng cấp, mở rộng cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên, tích hợp liên thông tiếp nhận và trả kết quả với hệ thống một cửa điện tử 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) khi hoàn thành sẽ giải quyết liên thông TTHC, góp phần CCHC trong lĩnh vực thu hút, xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của tỉnh đồng thời góp phần tích cực vào kết quả thu hút đầu tư đối với dự án đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh.
 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này