Truy cập nội dung luôn

Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

31-07-2019 14:13

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 43/QĐ-BKHĐT ngày 15/01/2019. Dự án nhằm tăng cường và nâng cao năng lực của Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và hỗ trợ cho các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp, Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao làm cơ quan đầu mối thực hiện Dự án trên. Để triển khai Dự án, từ ngày 29/7 đến ngày 09/8/2019 Đoàn chuyên gia của KOICA Hàn Quốc và đại diện Cục đầu tư nước ngoài sẽ làm việc với các cơ quan, tinh, thành liên quan để khảo sát, tham vấn về hiện trạng sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư hiện nay.

Ngày 31/7/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức buổi làm việc với Cục đầu tư nước ngoài và Đoàn chuyên gia của KOICA Hàn Quốc liên quan đến Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cấp và phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư”. Đại diện lãnh đạo Sở ông Dương Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở, cùng các chuyên viên trong các lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Xúc tiến đầu tư.
Tại buổi làm việc, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục đầu tư nước ngoài, Đoàn chuyên gia của KOICA Hàn Quốc đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, bất cập trong công tác triển khai thực hiện Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư hiện nay tại địa phương, đơn vị. Từ đó đưa ra những đề xuất, giải pháp kiến nghị về việc nâng cấp, mở rộng Hệ thống trong thời gian tới.
Kết thúc buổi làm việc, đại diện Cục đầu tư nước ngoài, Đoàn chuyên gia của KOICA Hàn Quốc đã ghi nhận và đánh giá cao về những ý kiến đóng góp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên trong việc chỉ ra những bất cập và đề xuất những giải pháp thực hiện. Theo Kế hoạch đoàn công tác của Cục đầu tư nước ngoài và Đoàn chuyên gia của KOICA Hàn Quốc tiếp tục đi khảo sát tại các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam để khảo sát thêm ý kiến của người dùng về Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này