Truy cập nội dung luôn

Những chính sách quan trọng cho doanh nghiệp, người lao động có hiệu lực trong năm 2019

03-05-2019 07:37

Kể từ tháng 3/2019 một số chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp sẽ có hiệu lực cụ thể như sau: 
1. Chính sách liên quan đến lao động tiền lương:
Chính thức tăng lương tối thiểu vùng. Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.  
Theo Nghị định này, từ thời điểm 01/01/2019, sẽ có 4 mức lương tối thiểu vùng bao gồm:
- Vùng I: 4,18 triệu đồng/tháng;
- Vùng II: 3,71 triệu đồng/tháng;
- Vùng III: 3,25 triệu đồng/tháng;
- Vùng IV: 2,92 triệu đồng/tháng;
So với năm 2018, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 160.000 đồng/tháng - 200.000 đồng/tháng. 

2. Thay thế toàn bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 8/1/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; toàn bộ biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh được ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT sẽ được thay thế bởi biểu mẫu mới theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Một số biểu mẫu điển hình được thay thế như: Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, mẫu thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật…Các mẫu văn bản này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc từ ngày 11/03/2019.
3. Doanh nghiệp phải tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động:
Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu doanh nghiệp phải tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động ít nhất 01 lần trong năm, với các nội dung như: Việc tuyển dụng lao động; Việc trả lương; Tham gia bảo hiểm xã hội…Trong trường hợp doanh nghiệp không tự kiểm tra thì đây là cơ sở để cơ quan thanh tra nhà nước về lao động tiến hành thanh tra đột xuất hoặc đưa vào kế hoạch thanh tra năm sau và đây cũng là cơ sở để quyết định mức xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự…; 
Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ cũng có quy định mới, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; Theo Nghị định này, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động được miễn tổ chức hội nghị người lao động và cho phép người lao động được tham gia đóng góp ý kiến về: Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; Được đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc…/. 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này