Truy cập nội dung luôn

Những lưu ý trong việc thu hút, quản lý đầu tư nước ngoài

20-08-2019 16:07

Theo Báo cáo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 7 tháng đầu năm 2019, tỉnh Thái Nguyên có 8 dự án được cấp mới, vốn đăng ký cấp mới 188,72 triệu USD, có 15 số lượt dự án tăng vốn, vốn đăng ký thêm 96,72 triệu USD, tổng vốn đăng ký 293,13 triệu USD. Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 30/7/2019 là 136 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 7.861,2 triệu USD. Bên cạnh những kết quả tích cực mà đầu tư trực tiếp nước ngoài mang lại, cũng cần phải lưu ý các vấn đề trong việc thu hút, quản lý đầu tư nước ngoài. Ngày 30/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BKHĐT về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong các tháng cuối năm 2019. 

Một trong những lưu ý tại Chỉ thị trong việc thu hút, quản lý đầu tư nước ngoài như công tác chuẩn bị tiếp nhận đầu tư, cần chủ động chuẩn bị cơ sở hạ tầng và các yếu tố đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh; đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với định hướng của địa phương. Thu hút, xúc tiến đầu tư phải chọn lọc, kiên quyết từ chối các dự án công nghệ thấp, lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, những dự án có dấu hiệu núp bóng đầu tư để lẩn tránh xuất xứ, gian lận thương mại; thận trọng trong việc đưa ra các cam kết, ưu đãi; chú ý khâu thẩm tra, chấp thuận đầu tư, xem xét kỹ các yếu tố công nghệ, môi trường, quốc phòng an ninh, đặc biệt lưu ý phải sử dụng tiết kiệm nguồn lực đất đai. Cần tăng cường quản lý, giám sát, hỗ trợ đầu tư, cải thiện và đơn giản hóa thủ tục đầu tư, bảo đảm sự liên thông và tổ chức thực thi hiệu quả của các cơ quan chuyên môn tại địa phương. Kiên quyết chấm dứt tình trạng đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng”; kiểm soát, ngăn chặn chuyển giá ngay từ khi thành lập doanh nghiệp, nâng khống giá trị máy móc thiết bị; đẩy mạnh kiểm toán tổng mức đầu tư, định giá tài sản hình thành sau đầu tư, giám định độc lập về giá, chất lượng máy móc, thiết bị, thẩm định giá công nghệ; ngăn ngừa, xử lý các vi phạm về môi trường …


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này