Truy cập nội dung luôn

Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

03-06-2021 09:27

Ngày 01/6/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1762/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 là cần thiết để phát triển công nghiệp Thái Nguyên đa ngành, đa lĩnh vực; trong đó, ưu tiên tập trung phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, có khả năng tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu và một số chuyên ngành có giá trị gia tăng lớn mà tỉnh có lợi thế như: Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử và vi mạch bán dẫn; công nghiệp vật liệu mới; công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu tập trung và gắn với xây dựng nông thôn mới; công nghiệp hạ tầng (sản xuất và phân phối điện, xử lý môi trường và chất thải).

Ảnh minh họa

Với mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2025 đạt khoảng 1.211.000 tỷ đồng, tăng bình quân từ 9%/năm trở lên. Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 đã đề ra một số giải pháp như sau:
- Các giải pháp về thu hút vốn đầu tư: Thay đổi cách thức xúc tiến đầu tư, từ bị động (chờ nhà đầu tư đến) sang chủ động (chủ động tìm kiếm nhà đầu tư). Kiện toàn đầu mối xúc tiến đầu tư, để thống nhất đầu mối xúc tiến đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư. Xây dựng thông tin xúc tiến đầu tư với các thông tin cần thiết mà các nhà đầu tư thường quan tâm để tăng cường hiệu quả quảng bá và xúc tiến đầu tư; số hóa bản đồ quy hoạch đất dành cho công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; công khai giá thuê đất và các doanh nghiệp đã đầu tư trên địa bàn để các nhà đầu tư có nhiều cơ hội lựa chọn, tiếp cận đất đai.
- Về phát triển khu, cụm công nghiệp: Tập trung huy động và sử dụng hợp lý mọi nguồn lực như: Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, từ ngân sách tỉnh và vốn ứng trước của các nhà đầu tư thứ cấp để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong và ngoài hàng rào khu, cụm công nghiệp; hướng tới hình thành các khu, cụm công nghiệp có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo quỹ đất sạch, điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.
- Về cơ chế chính sách: Xây dựng và thực hiện đầy đủ và đồng bộ các cơ chế chính sách phục vụ cho phát triển công nghiệp như: Khuyến khích đầu tư; hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; khuyến khích và hỗ trợ đổi mới công nghệ, bảo vệ môi trường; hỗ trợ các cơ sở sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 
- Về phát triển tiểu thủ công nghiệp: Hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp cận thương mại điện tử. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Hình thành các tổ chức nghiên cứu thị trường, xúc tiến mậu dịch, thành lập văn phòng đại diện của tỉnh tại các thành phố, địa bàn kinh tế trọng điểm.
- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước: Tăng cường công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong đó đầu mối là Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá tình hình phát triển công nghiệp, công bố các thông tin liên quan đến phát triển ngành và kịp thời phát hiện các vấn đề cần tháo gỡ.

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này