Truy cập nội dung luôn

Phê duyệt đồ án quy hoạch chung TP Sông Công

29-07-2019 10:27

Vừa qua, ngày 09/7/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2059/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2040 với 07 phường, 04 xã; tổng diện tích tự nhiên là 9837,07 ha; quy mô dân số đến 2030 là 220.000 người, năm 2040 là 250.300 người.

 

Theo đó, định hướng phát triển không gian sẽ hiện hữu theo mô hình đô thị sinh thái, công nghiệp, với các khu chức năng: Trung tâm lịch sử; trung tâm giáo dục đào tạo, y tế chất lượng cao, thương mại dịch vụ, tài chính ngân hàng; các khu cải tạo nâng cấp; khu phát triển mới; khu vực phát triển công nghiệp, logistics phía Bắc; khu vực du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp chất lượng cao phía Tây; khu dự trữ phá triển và nông nghiệp đô thị.

Toàn thành phố Sông Công cũng được xác định với 08 khu vực: 
- Khu vực I: Khu đô thị Trung tâm với các chức năng hành chính – chính trị, văn hóa thể thao, dịch vụ;
- Khu vực II: Khu đô thị phía Nam;
- Khu vực III: Khu đô thị phía Đông;
- Khu vực IV: Khu đô thị sinh thái phường Lương Sơn;

 

- Khu vực V: Khu đô thị dịch vụ công nghiệp, tiện ích;
- Khu vực VI: Khu đô thị sinh thái kết hợp phá triển nông nghiệp công nghệ cao;
- Khu vực VII: Khu dân cư nông thôn đô thị hóa kết hợp phá triển nông nghiệp sinh thái; 
- Khu vực VIII: Khu dân cư nông thôn đô thị hóa kết hợp với phá triển nông nghiệp công nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái hồ Ghềnh Chè.

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này