Truy cập nội dung luôn

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: cơ hội cho các doanh nghiệp

17-05-2019 09:21

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Quỹ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ tối thiểu của Quỹ là 2.000 tỷ đồng. Với các chức năng như cho vay, tài trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và tiếp nhận, quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ… để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa; hiện tại các DNNVV có thể vay dưới hai hình thức: Cho vay trực tiếp là Quỹ trực tiếp cho vay đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị có nhu cầu vay vốn và Cho vay gián tiếp là Quỹ thực hiện cho vay đối với DNNVV thông qua giao vốn cho ngân hàng thương mại.

Về điều kiện vay vốn, hồ sơ, trình tự, thủ tục cho vay, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch được quy định cụ thể tùy từng loại hình cụ thể như mở rộng sản xuất, đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị…với tổng mức cho vay của Quỹ đối với một DNNVV không được vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Quỹ, thời hạn cho vay tối đa không quá 07 năm. Đây thực sự là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp trong nước nói chung và doanh nghiệp Thái Nguyên nói riêng khi mà nhu cầu về vốn ngày càng tăng đặc biệt là đối với các DNNVV; trước đó UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 về việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV để giải quyết khó khăn, vướng mắc về vốn bằng cách cấp bảo lãnh để từ đó các doanh nghiệp có thể vay vốn tại các ngân hàng./.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này