Truy cập nội dung luôn

Thái Nguyên đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp

03-06-2021 09:41

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên đã có những bước phát triển nổi bật, đạt được nhiều thành tích. Sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người dân nông thôn, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ, hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, tạo được một số sản phẩm chủ lực có chất lượng, thương hiệu, giá trị kinh tế cao. Thái Nguyên xác định rõ 9 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Tỉnh (UBND tỉnh Thái Nguyên, Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 18/6/2019) gồm: Chè, lúa gạo, rau quả, thịt lợn, thịt gà và trứng gà, cá nước ngọt, gỗ và sản phẩm từ gỗ, cây quế, cây dược liệu. Trong đó, cây chè được xác định là một trong những cây trồng chủ lực của Tỉnh.

Thái Nguyên đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động và huy động các nguồn lực đầu tư để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao; ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, hữu cơ, an toàn thực phẩm. Nhiều tiến bộ kỹ thuật mới về giống, thức ăn, thú y và các phương thức chăn nuôi mới được ứng dụng vào sản xuất. Chất lượng đàn gia súc, gia cầm được nâng lên. Nhiều giống gia súc, gia cầm mới có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất trên địa bàn Tỉnh; Đã hình thành nhiều trang trại chăn nuôi lợn thịt hướng nạc, gia cầm, thủy cầm… với quy mô khá lớn. Phương thức nuôi công nghiệp và bán công nghiệp đang được mở rộng, vừa giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, vừa đem lại hiệu quả cao cho người sản xuất.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau:
- Đại dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến khó lường và mức độ nguy hiểm chưa từng có trong lịch sử đã tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội trong đó có ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng.
- Sản xuất nông nghiệp của Tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do chịu sự ảnh hưởng bởi những yếu tố bất lợi về thời tiết, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Năm 2020, hoạt động chăn nuôi trên địa bàn Tỉnh gặp nhiều khó khăn do xuất hiện dịch lở mồm, long móng trên đàn trâu, bò. Dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm gia cầm xảy ra tại một số tỉnh lân cận gây ảnh hưởng đến tâm lý của người chăn nuôi.
- Cơ cấu kinh tế nội bộ ngành nông nghiệp đã có sự chuyển dịch nhưng tốc độ chuyển dịch còn chậm. Quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chủ yếu theo hình thức hộ gia đình, số mô hình trang trại sản xuất hàng hóa lớn chưa nhiều, chưa hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Chất lượng sản phẩm nông nghiệp còn thấp, sức cạnh tranh trên thị trường chưa cao. Sự đa dạng hóa cây trồng còn chậm.
- Công nghệ sản xuất còn lạc hậu, mức độ áp dụng kỹ thuật – công nghệ và cơ giới hóa, hiện đại hóa trong sản xuất còn hạn chế. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật còn chậm, các mô hình sản xuất có hiệu quả chưa được nhân rộng. Vấn đề bảo quản và chế biến nông sản, nhất là chế biến cây ăn quả chưa được chú trọng phát triển, do vậy tình trạng được mùa rớt giá dẫn đến hiệu quả sản xuất giảm chưa được khắc phục.
- Trong quá trình phát triển các sản phẩm có lợi thế của Tỉnh còn có một số hạn chế; còn thiếu định hướng, giải pháp và cơ chế chính sách để hỗ trợ phát triển đối với một số sản phẩm chủ lực; nguồn lực ưu tiên tập trung cho phát triển các sản phẩm chủ lực còn hạn chế. Chưa thu hút được các doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là đầu tư sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chủ lực của tỉnh.
- Việc xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn trong những năm gần đây đã được quan tâm, tuy nhiên cơ chế,  chính sách nhìn chung còn dàn trải, chưa tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh (trừ sản phẩm chè), một số chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Trung ương chưa phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Thái Nguyên.
Trong thời gian tới, để ngành nông nghiệp Thái Nguyên tiếp tục phát triển ổn định thì cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau đây:
Thứ nhất, các ngành, các cấp cần phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phổ biến, thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương, cơ chế, chính sách để phát triển nông nghiệp và nông thôn của Trung ương và của Tỉnh; đẩy mạnh liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, quảng bá, xúc tiến thương mại hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, bố trí nguồn lực để đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn.
Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nhằm tăng nhanh năng suất, chất lượng, giá trị góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường.
Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền trong triển khai thực hiện Chương trình, bố trí nguồn lực để đầu tư cho nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Thứ tư, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ, tập trung chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học về giống cây trồng, vật nuôi theo lợi thế từng địa phương, tăng tỷ lệ sử dụng giống mới, ứng dụng quy trình sản xuất thâm canh, VietGAP; đẩy mạnh cơ khí hóa, tự động hóa trong sản xuất, chế biến; Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.
Thứ năm, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương, của Tỉnh; đặc biệt là chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Thứ sáu, chú trọng cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp để tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; tăng cường tổ chức các hội nghị xúc tiến, kêu gọi đầu tư; Định kỳ thực hiện gặp mặt đối thoại với các doanh nghiệp, người dân để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thu hút, đầu tư các dự án.
Thứ bảy, quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; làm tốt công tác kiểm dịch động, thực vật, đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng và truy xuất nguồn gốc, tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, đê điều, kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố, thực hiện tốt công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.    

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này