Truy cập nội dung luôn

Thái Nguyên nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi

03-05-2019 07:47

Ngày 25/4/2019, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã tổ chức Tọa đàm “Phát triển Chính phủ điện tử - Đánh giá kết quả và chia sẻ bài học kinh nghiệm xây dựng chính phủ điện tử của các Bộ, ngành và địa phương năm 2018” tại Hà Nội.

Ảnh: Toàn cảnh Tọa đàm “Phát triển Chính phủ điện tử - Đánh giá kết quả và chia sẻ bài học kinh nghiệm xây dựng chính phủ điện tử của các Bộ, ngành và địa phương năm 2018”

Với mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, Thái Nguyên vinh dự khi nằm trong top 10 tỉnh, thành có tổng số hồ sơ tiếp nhận qua hệ thống thông tin một cửa điện tử cao nhất cả nước theo “Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung Ương năm 2018 “ của Cục tin học hóa - Bộ thông tin và truyền thông. Điều này cho thấy mức độ tiếp cận của người dân, doanh nghiệp với hệ thống thông tin một cửa điện tử đã có sự cải thiện rõ rệt. Khi nhu cầu gia tăng sẽ tạo ra lực đẩy để chính quyền điện tử phải tự hoàn thiện và nâng cao năng lực quản lí, điều hành, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác chuyên môn. Dựa vào những kết quả này, các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ có thêm căn cứ để đánh giá, đưa ra quyết định lựa chọn Thái Nguyên là điểm đến đầu tư của mình. 

Ảnh: Thái Nguyên nằm trong top 10 tỉnh, thành có tổng số hồ sơ tiếp nhận qua hệ thống thông tin một cửa điện tử

cao nhất cả nước

Báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin được xây dựng trên kết quả tổng hợp, kiểm tra, đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông từ báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, ngành và địa phương dựa theo 6 hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; Trang/Cổng thông tin điện tử ; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin và Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin. Mỗi hạng mục được kiểm tra, tính điểm, tổng điểm của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể cho cơ quan.
Số liệu sử dụng trong báo cáo được tổng hợp từ báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin quý IV năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và qua công tác kiểm tra trực tuyến trên trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan.
Năm nay, Bộ Tài Chính, Bảo Hiểm xã hội Việt Nam, và Đà Nẵng là những cơ quan dẫn đầu trên bảng xếp hạng các Bộ; cơ quan Chính phủ và các địa phương. Thái Nguyên xếp vị trí thứ 17/63 tỉnh, thành tăng 13 bậc so với năm 2017. Điều này đã cho thấy sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử của tỉnh, nỗ lực đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. 
Theo các chuyên gia, hai yêu cầu chính đối với Chính phủ điện tử là dịch vụ công trực tuyến phải đạt hiệu quả, và chất lượng; giúp giảm chi phí, giảm thời gian giao dịch, từ đó, giảm cơ hội tham nhũng, vòi vĩnh; nâng cao tính minh bạch. Đồng thời, việc cung cấp thông tin cho người dân đạt hiệu quả; tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của bộ máy nhà nước. 
Ngoài ra, trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu đã trình bày về Xây dựng hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, các bài học kinh nghiệm và giải pháp cải thiện Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cho các Bộ, ngành, địa phương./.

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này