Truy cập nội dung luôn

Thông báo áp dụng Quyết định Ban hành Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

01-10-2018 17:11

Ngày 6/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/8/2018, thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ

(Có tài liệu kèm theo)

Để triển khai thi hành Quyết định  nêu trên, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh thực hiện áp mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 tại phụ lục I kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

So với hệ thống ngành nghề đã ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg, hệ thống ngành nghề mới có 51 mã ngành nghề mới, 50 mã ngành có sửa tên ngành và 24 mã ngành bị xóa bỏ (Có tài liệu chi tiết kèm theo).


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này