Truy cập nội dung luôn
Sitemap  Đăng nhập   
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông qua Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

13-11-2021 08:44

Tại Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV đã biểu quyết thông qua Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên. Đây là Nghị quyết nhằm cụ thể hoá Quyết định số 70/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên. Theo Quyết định này thì mục tiêu của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên với nòng cốt là các tổ chức khoa học công nghệ và các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp có năng suất chất lượng và giá trị gia tăng cao; xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nhân rộng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Thái Nguyên và vùng trung du miền núi phía Bắc.

Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong khu quy hoạch và lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Vị trí khu vực lập quy hoạch tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, với quy mô 154,36 ha. Quy hoạch sử dụng đất sẽ có: Khu trung tâm hành chính (trung tâm điều hành); khu đào tạo, chuyển giao công nghệ, trình diễn và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khu nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm và trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khu đầu tư sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khu hạ tầng kỹ thuật (xử lý và trạm bơm cấp nước tưới, xử lý chất thải và nước thải); khu cây xanh, hệ thống giao thông…/.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này