Truy cập nội dung luôn
Sitemap  Đăng nhập   
TRANG THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
TỈNH THÁI NGUYÊN

Tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

08-04-2022 14:56

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo tổng mức vốn đã được Quốc hội quyết định là 518.105,895 tỷ đồng. 
Tổng hợp tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công đến hết ngày 30/3/2022, đối với các bộ, cơ quan trung ương: 51/51 bộ, cơ quan trung ương đã phân bổ chi tiết kế hoạch với tổng số vốn là 99.957,032 tỷ đồng, đạt 90,4% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó 38 bộ, cơ quan trung ương đã phân bổ 100% kế hoạch vốn ngân sách trung ương được giao; 63/63 địa phương đã phân bổ chi tiết kế hoạch với tổng số vốn là 366.166,281 tỷ đồng, trong đó: vốn cân đối ngân sách địa phương phân bổ bằng 87,1% và vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương phân bổ bằng 97,8% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó 42 địa phương đã phân bổ 100% kế hoạch vốn ngân sách nhà nước.

Tính đến hết ngày 30/3/2022, tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có quyết định giao chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân trong năm 2022 là 466,123,313 tỷ đồng, đạt 90% so với số vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. 
Tỉnh Thái Nguyên ước tính hết quý I/2022 giải ngân đạt 14,5% kế hoạch vốn do Thủ tướng giao và đạt 9,4% kế hoạch do địa phương giao. Việc cấp giấy chứng nhận đầu tư mở rộng Dự án Samsung Electro-Mechanics Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Bình cho Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam với tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh tăng thêm 920 triệu USD và cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng số vốn đăng ký là 9,5 triệu USD cho thấy nhu cầu đầu tư và kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài đối với sự phục hồi, phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên.
Cũng theo báo cáo nguyên nhân đến ngày 30/3/2022 chưa phân bổ kế hoạch đầu tư vốn năm 2022 chủ yếu là do một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đang hoàn thiện thủ tục đầu tư (Quyết định đầu tư) cho các dự án vừa được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đưa ra các kiến nghị thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 như: Chính phủ biểu dương các cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ 100% kế hoạch và có tỷ lệ giải ngân 3 tháng đầu năm trên 25% đồng thời các cơ quan, địa phương khác cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công; thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn, thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; Xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng; Kịp thời chỉ đạo ban hành đơn giá xây dựng phù hợp với tình hình, điều chỉnh dự toán, vốn đầu tư của các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định; Tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần với các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công.../.

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này