Truy cập nội dung luôn

Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIII của Đảng làm việc với tỉnh Thái Nguyên và một số địa phương

14-05-2019 10:21

Ngày 06/5/2019, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang. Đồng chí Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì buổi làm việc; Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao và các thành viên trong Tiểu ban.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị lãnh đạo các địa phương báo cáo về những nét nổi bật, kinh nghiệm, mô hình hay trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, các ý kiến đề xuất, góp ý để tạo thuận lợi và bứt phá cho từng địa phương nhằm tăng trưởng cao hơn, nhanh hơn, gắn phát triển của các địa phương với liên kết vùng để tạo không gian phát triển rộng lớn và hiệu quả hơn. Kết quả buổi làm việc sẽ là cơ sở quan trọng để Tiểu ban xây dựng và hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 trình Trung ương xem xét, quyết định.
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo của 4 tỉnh đã báo cáo về những nét nổi bật, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương mình. Kết quả báo cáo cho thấy, tốc độ tăng trưởng bình quân của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2018 đạt 14,9%, cao hơn so với bình quân chung của cả nước, trong đó, năm 2015 đạt mức tăng trưởng cao nhất với 32,2%; Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 21 triệu đồng/năm (năm 2010) lên 90 triệu đồng vào năm 2020, vượt mục tiêu đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỉ trọng 92,1% năm 2020, tăng lên 99% năm 2018 trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu đứng thứ 4/63 tỉnh, thành.
Đặc điểm chung của các địa phương là mặc dù cơ cấu nông nghiệp chiếm tỉ trọng ngày càng giảm nhưng trên thực tế lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp còn cao chứng tỏ hiệu quả lao động còn thấp. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông đường bộ của các địa phương còn những hạn chế nhất định.
Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cả 4 tỉnh đều có mức tăng trưởng khá cao, trên 6% trong nhiều năm, chất lượng tăng trưởng ngày càng tăng lên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đời sống Nhân dân được nâng lên theo hướng tích cực, đúng mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm qua. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục có những đánh giá, giải pháp đột phá với Trung ương về các vấn đề như xây dựng thể chế, thực hiện ba đột phá chiến lược, khơi dậy khát vọng phát triển, tái cơ cấu kinh tế; huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng, thúc đẩy liên kết vùng, trong đó có phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững…/.

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Điện thoại: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Ghi rõ nguồn "www.thainguyeninvest.vn" hoặc "www.thainguyendautu.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này